Dokumentat e Inspektimit

Inspektimet e programuara

Inspektim pas kërkesës së subjektit:
  • për leje apo autorizim për punësim të miturish,
  • leje për të punuar jashtë kohës normale të punës,
  • leje për zgjerim dhe ushtrim aktiviteti (biznese ekzistuese dhe biznese të reja në tregun e punës),
  • për raste këshillimi, informimi apo fushatë sensibilizuese,

Inspektimi fillon gjithmonë me autorizim të kryeinspektorit përveç rasteve të inspektimeve ku autorizimi plotësohet brenda 24 orëve.

Dokumentacioni standard në të cilin dokumentohet inspektimi është:

Autorizimi sipas rastit përmban edhe formatet:

Gjatë kryerjes së inspektimit në ndihmë të procesit, për të dokumentuar çdo rast na vijnë në ndihmë edhe:

Si dhe në varësi të llojit të inspektimit (arsyes së nisjes së tij):

Nëse vendimi i marrë në një inspektim ankimohet, atëherë mblidhet komisioni i ankimimit i cili shpreh vendimmarrjen e tij nëpërmjet:

METODOLOGJIA DHE INSTRUMENTAT E INSPEKTIMIT

RAPORTI I INSPEKTIMIT

MASA TË PROPOZUARA