Platforma ndergjegjesuese

Testo aktivitetin, për zbatimin e Ligjit

Platforma ka si qëllim sigurimin e transparencës së vendimarrjes së inspektorëve të punës. Është një shërbim i projektuar për të përmirësuar marrëdhënien me biznesin. Për këtë arsye, ofrojmë këtë mundësi testimi për çdo subjekt, i cili pas ballafaqimit me informacionin mbi situatën e tij, në lidhje me zbatimin e legjislacionit të punës, do të ketë mundësinë e vetëkorrigjimit.

Sa më shumë punëdhënës të informuar, aq më pak abuzim me ligjin do të ketë!

MANUAL: PLATFORMA NDERGJEGJESUESE PER INSPEKTORET

klikon për të lexuar udhëzuesin për INSPEKTORËT

Për Inspektorët: