May 26, 2018 marin

Tipologjia e ankesave qe trajton ISHPSHSH

Ankesat që kanë të bëjnë me cënimin apo shkeljen e:

  • Të drejtave që ligji u jep punëmarrësve,
  • Qëndrime të gabuara të punëdhënësve,
  • Pamjaftueshmëri të mbrojtjes në punë,
  • Punësim i paligjshëm, informalitet punësimi.
  • Trajtim të pabarabartë apo diskriminim.