Si e merni informacionin për ankesën tuaj dhe afatet e trajtimit

Si e merni informacionin për ankesën tuaj dhe afatet e trajtimit

Njoftimi mbi trajtimin e ankesës do të bëhet nga i njëti burim nga i cili është adresuar ankesa në Institucionin Tonë.

Për trajtimin e një ankese fillon një proçes inspektimi, i cili kryhet duke respektuar proçedurat e përcaktuara në Ligjin “Për Inspektimin në RSH“. Brenda 10 ditëve do të njoftoheni përmes një përgjigje, ku do të keni të sqaruar çdo pretendim që keni adresuar pranë nesh.