May 26, 2018 marin

Cilët janë përfituesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror?

  • familjet dhe çdo fëmijë, si dhe fëmija që gëzon mbrojtje ndërkombëtare në Shqipëri, sipas ligjit në fuqi për azilin;
  • personat me aftësi të kufizuara;
  • të rriturit, me probleme sociale, viktimat e dhunës, trafikimit, varësisë së provuar ndaj drogës e alkoolit;
  • vajzat shtatzëna apo prindi i vetëm i një fëmije, deri në moshën njëvjeçare;
  • të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin, që kanë përfunduar periudhën e dënimit dhe kanë nevojë për shërbime të kujdesit shoqëror;
  • të moshuarit në nevojë.