Cilët janë përfituesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror?

Cilët janë përfituesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror?

  • Familjet dhe çdo fëmijë, si dhe fëmija që gëzon mbrojtje ndërkombëtare në Shqipëri, sipas ligjit në fuqi për azilin;
  • Personat me aftësi të kufizuara;
  • Të rriturit, me probleme sociale, viktimat e dhunës, trafikimit, varësisë së provuar ndaj drogës e alkoolit;
  • Vajzat shtatzëna apo prindi i vetëm i një fëmije, deri në moshën njëvjeçare;
  • Të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin, që kanë përfunduar periudhën e dënimit dhe kanë nevojë për shërbime të kujdesit shoqëror;
  • Të moshuarit në nevojë.