Emer Mbiemër (i/e Denoncuesit/sve) punemarrës, punëdhënës, sindikatë dhe të tjerë*

    Adresa Juaj(i/e Ankuesit/sve)*

    Numër kontakti(i/e Ankuesit/sve)*

    Emri i subjektit(personit) ndaj të cilit po ankoheni*

    Abuzimi është:*