Çfarë duhet të keni parasysh në denoncimin e një ankese?