May 26, 2018 marin

Çfarë duhet të keni parasysh në denoncimin e një ankese?

Ankesat duhet të deklarojnë qartësisht problemin apo shqetësimin, subjektin ndaj kujt ankohen, identitetin nëse e gjykojnë të arsyeshëm si dhe dokumentacion që mund ti shërbejë inspektimit per trajtimin e rastit.