PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Inspektorati Qendror vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.inspektoriatipunes.gov.al, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

SHKARKO REGJISTRIN duke klikuar më poshtë:

Regjistri 2021 ISHPSHSH