August 27, 2020 marin

NJOFTIM I RËNDËSISHËM!

Të gjitha subjektet ekonomike,

kanë detyrimin të njoftojnë pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore,  gjeneralitetet dhe licensen e personit përgjegjës për shëndetin në punë.

KËTO NJOFTIME JENI TË DETYRUAR T’I BËNI NË ADRESËN E-MAIL

info@sli.gov.al

 Masa e protokolle për çdo aktivitet, të përcaktuara në Udhëzues për:

“REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME NDAJ SUBJEKTEVE TË BIZNESIT QË LEJOHEN TË ZHVILLOJNË AKTIVITETIN NË KUSHTET E LEHTËSIMIT TË MASAVE TË MARRA PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19”,

do t’i gjeni në linkun:

https://e-albania.al/PopupBizneset/protokollet.html