Njoftim aksidenti në punë

Njoftim aksidenti në punë

Njoftimi i aksidentit në punë vjen nga:

  • Punëdhënës (që është dhe detyrim ligjor);

  • Punemarrës;

  • Qendër spitalore;

  • Media;

  • Individ.

Njoftimi i çdo lëndimi në punë është detyrim që rrjedh nga ligji Nr. 9634, datë 30.10.2006 ”Për inspektimin e punës dhe Inspektoriatin Shtetëror të Punës”.

Njofto Aksident në Punë:

  • Numër telefoni : +355 42 368 473

  • Plotësoni formën e njoftmit si mëposhtë :