December 7, 2021 marin

Konferencë përmbyllëse e Fushatës Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2020-2022

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore , organizon  Konferencën përmbyllëse të  Fushatës Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2020-2022 nën sloganin

“Vende Pune të shëndetshme, Lehtëso Ngarkesën

Data: 9 Dhjetor 2021

Ora:  10:00-12:00

Vendi: Hotel “Rogner”, Tiranë

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore organizon Konferencën Kombëtare për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë në kuadër të javës Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë e udhëhequr nga Agjencia Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, ku ISHPSHSH është pjesë e kësaj Agjencie nën Sloganin “Vende Pune të shëndetshme, Lehtëso Ngarkesën” ,e cila përqendrohet në parandalimin dhe çrregullimin e  sëmundjeve muskulo-skeletore të lidhura me punën (MSD).

Ne event jane te ftuar: Perfaqësues të sindikatave, Pëfaqësues të punëdhënsësve, Përfaqësues e përgjegjës të sigurisë dhe shëndetit të punë, Përfaqësues të Shoqërisë Civile.