Fushata Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2020-2022

Fushata Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2020-2022 e udhëhequr nga Agjencia Europiane e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (EU-OSHA), nën sloganin “Vende Pune të shëndetshme, Lehtëso Ngarkesën” përqendrohet në parandalimin dhe çrregullimin e sëmundjeve muskulo-skeletore të lidhura me punën (MSD). MSD-ja vazhdon të përbëjë një lloj tjetër problemi shëndetësor të lidhura me punën në të gjithë Evropën. Rreziqet e lidhura me sjelljen, ekspozimi ndaj lëvizjeve të përsëritura ose pozicioneve të lodhshme ose dhimbjeve, mbajtja ose lëvizja e ngarkesave të rënda – të gjithë këta faktorë shumë të zakonshëm të rrezikut në vendin e punës mund të shkaktojnë sëmundje muskulo-skeletore. Për këtë arsye duhet të bëhet më shumë për të rritur ndërgjegjësimin e të gjithëve, si ato të parandalohen. Fushata synon të shpërndajë informacion me cilësi të lartë mbi këtë temë, inkurajon një qasje për t’u integruar për menaxhimin e problemit dhe ofron mjete praktike dhe që mund të ndihmojnë në parandalimin e tyre në vend të punës.

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore si pjesë e EU-OSHA-s, në kuadër të kësaj fushate do të shpërndajë fletë-palosje, postera, udhëzues e fletushka të përgatitura nga kjo Agjenci, si dhe do të organizojë vizita në subjekte të ndryshme, takime sensibilizuese, tryeza të rrumbullakta me punëdhënës, punëmarrës, sindikata dhe organzizata të ndryshme që operojnë në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Të gjitha materialet e Fushatës të cilat janë mundësuar dhe në gjuhën shqipe nga EU-OSHA do ti gjeni mëposhtë: