March 19, 2019 marin

Apelime per njoftim Date 12-3-2019

KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
Shkolla “7 Marsi” Tirane 12/3/201 12:00
“Olsi “shp Elbasan 12/3/201 12:15
Atelier Louis De Pasis” Tiranë 12/3/2019 12:25