Just a Caption!

JUST A CAPTION!

Dega Rajonale Tirane (per shkak te perqendrimit te madh te subjekteve ka structure tjeter nga deget e tjera rajonale)