Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2022-004143-5 date 15.11.2022 (L81722027P - ALER GROUP, Publikuar dt. 25.11.2022)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-SH-2022-003658 - 5 date20.09.2022, (L92420009B - SANARIX)

Shkarko vendimin

Proces verbal subjekti ``ALER GROUP`` me Nipt L81722027P, Publikuar dt. 1.11.2022, ( L81722027P - Aler Group)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-SH-2022-000435 - 5 date20.09.2022, (L56906004C - Muamer Taipi)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-SH-2022-000426 date06.09.2022, (L29602001V - Kompleksi Klodi)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-KO-2022-000505 date23.05.2022, publikuar me date 15.06.2022 (L94114002C - Ardi Ropi)

Shkarko vendimin

Vendimi perfundimtar i inspektimit Nr.ISHPSHSH-TR-2022-000398 date16.02.2022, shpallur me date 02.03.2022 (M02208032H - YELLOW MOOD 25)

Shkarko vendimin

Vendim K.A.GJ. date 22.11.2021(J64102248C - San Tara Shpk)

Shkarko vendimin

Vendim Perfundimtar date 02.09.2021(M19026001I - Netfix)

Shkarko vendimin

VendimPerfundimtar (L52310032B - Filip Gjokaj)

Shkarko vendimin