Vendim K.A.GJ. date 22.11.2021(J64102248C - San Tara Shpk)

Shkarko vendimin

Vendim Perfundimtar (M19026001I - Netfix)

Shkarko vendimin

VendimPerfundimtar (L52310032B - Filip Gjokaj)

Shkarko vendimin