March 19, 2019 marin

Apelime per njoftim Date 26-3-2019

KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
BASHKIA PRRENJAS” Elbasan 26/3/201 12:00