NJOFTO AKSIDENT

Njoftimi i aksidentit në punë vjen nga:

 • Punëdhënës (që është dhe detyrim ligjor);
 • Punemarrës;
 • Qendër spitalore;
 • Media;
 • Individ.

Njoftimi i çdo lëndimi në punë është detyrim që rrjedh nga ligji Nr. 9634, datë 30.10.2006 ”Për inspektimin e punës dhe Inspektoriatin Shtetëror të Punës”.

Njofto Aksident në Punë:

 • Numër telefoni +35542368473

 • Plotësoni formën e njoftmit si mëposhtë

  Punëdhënës/Individ/Media/qendër spitalore, etj(njoftuesit)

  Emri i subjektit ku ka ndodhur aksidenti

  NIPT-i

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti ku ka ndodhur aksidenti*

  Adresa e subjektit

  Përshkrimi i ngjarjes (sa më shumë detaje që dini rreth aksidentit):*

  MUNDËSI APLIKIMI PËR ANKIMIM VENDIMI (online)

  Ndaj vendimit përfundimtar të inspektimit për çdo gjetje apo denim administrative kryesor, subjekti brenda 30 ditëve nga marrja dijeni e vendimit përfundimtar, ankohet pranë Komisionit të Ankimit, i cili brenda 30 ditëve shqyrton ankimin dhe merr vendim.
  Mundësi ankimi on-line adresa e poshtëshënuar, ose në dorëzim të kërkesës për ankimim pranë zyrës së ISHPSHSH-së, Qëndër. Rruga “Dervish Hima”, Tiranë.

   Emer Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)*

   Emri i subjektit*

   NIPT-i*

   Adresa Juaj*

   Adrese mail-i*

   Numër kontakti*

   Numëri i vendimit*

   Kërkesa e ankimimit të vendimit të inspektimit*

   E rëndësishme: Pas këtij ankimi subjekti do të njoftohet për ditën shqyrtimit të ankimimit të tij.

   DENONCO RASTE ABUZIMI ME DETYREN, TE PERSONELIT TE ISHPSHSH-SË

    Emer Mbiemër (i/e Denoncuesit/sve) punemarrës, punëdhënës, sindikatë dhe të tjerë*

    Adresa Juaj(i/e Ankuesit/sve)*

    Numër kontakti(i/e Ankuesit/sve)*

    Emri i subjektit(personit) ndaj të cilit po ankoheni*

    Abuzimi është:*

    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    AUTORIZIME

    PLATFORMA NDERGJEGJESUESE PER BIZNESIN

    Platforma ka si qëllim sigurimin e transparencës së vendimarrjes së inspektorëve të punës. Është një shërbim i projektuar për të përmirësuar marrëdhënien me biznesin. Për këtë arsye, ofrojmë këtë mundësi testimi për çdo subjekt, i cili pas ballafaqimit me informacionin mbi situatën e tij, në lidhje me zbatimin e legjislacionit të punës, do të ketë mundësinë e vetëkorrigjimit.

    Sa më shumë punëdhënës të informuar, aq më pak abuzim me ligjin do të ketë!

    INFORMOHU

     Emer Mbiemër (Punëdhënësi apo përfaqësuesi ligjor i tij)*

     Emri i subjektit ku ju punoni

     Adresa Juaj*

     Numër kontakti*

     Adresë mail-i

     Kërkesa juaj është:*