Emer Mbiemër (i/e Ankuesit/sve apo i Sindikatës)*

  Adresa Juaj(i/e Ankuesit/sve apo i Sindikatës)*

  Adrese mail-i*

  Numër kontakti (i/e Ankuesit/sve apo i Sindikatës)*

  Emri i subjektit ndaj të cilit po ankoheni*

  NIPT-i

  Rrethi ku ushtron aktivitetin Subjekti ndaj të cilit po ankoheni*

  Adresa e subjektit ndaj të cilit ankohesh*

  Ankesa juaj është:*