Lajme dhe Aktivitete

Takim me përfaqësuesen e Departamentin Amerikan të Punës

Pranë ambienteve të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore me datë 14/11/2018, Kryeinspektori i ISHPSHSH-së, Z. Arben Seferaj priti…

Z. Arben Seferaj priti Kryetarin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri Z.Bernd Borchardt

Pranë ambienteve të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore me datë 27/06/2018, Kryeinspektori i ISHPSHSH- së, Z. Arben Seferaj…