INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Një staf specialistësh

Na kontaktoni
sherbimet-e-inspektoriatit

Denonco

+355 4 2368473

info@sli.gov.al

informacion-per-punemarresit-bizneset-qendra-perkujdesje

Për Punëmarrësit, Bizneset & Qëndra Përkujdesje

our-philosophy-is

Informacion mbi Inspektimin

Nëse doni të informoheni për Proçedurën e Inspektimit, Përbërjen e Grupit, Dokumentat që grupi duhet të paraqesë, Fushën e Inspektimit, Legjislacionin ku mbështetet Inspektimi si dhe Detyrat e Subjektit i cili kontrollohet, klikoni link-un përkatës!


Klikoni nëse keni pyetje

ankim-vendimi

Ankim Vendimi

KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Vëndi i shqyrtimit të
ankimit
Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
Oktapus Tiranë Drejtoria Qëndrore e
ISHPSHSH-së
05.03.2020 12:00

 

lajme-dhe-aktivitete

Interview with Mr. Arben Seferaj, General Director of State Labour and Social Issues Inspectorate, Albania.

In Albania, work accidents are among the top five causes of unnatural deaths. In 2019, there have been 131 accidents with 30 fatalities and 90 people injured; 10 people died in the (more…)

Operatorët ekonomikë duhet të ndërgjegjësohen mbi detyrimet që rrjedhin nga Kodi i Punës për të trajtuar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë punonjësit e tyre pavarësisht gjinisë apo karakteristikave të tjera, (more…)

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit nëpërmjet inspektorateve të punës të ballkanit perëndimor. Një takim i nivelit të lartë rajonal të (more…)

front-page

NJOFTIM I RËNDËSISHËM!

Të gjitha subjektet ekonomike,

kanë detyrimin të njoftojnë pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore,  gjeneralitetet dhe licensen e personit përgjegjës për shëndetin në punë.

KËTO NJOFTIME JENI TË DETYRUAR T’I BËNI NË ADRESËN E-MAIL

info@sli.gov.al

 Masa e protokolle për çdo aktivitet, të përcaktuara në Udhëzues për:

“REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME NDAJ SUBJEKTEVE TË BIZNESIT QË LEJOHEN TË ZHVILLOJNË AKTIVITETIN NË KUSHTET E LEHTËSIMIT TË MASAVE TË MARRA PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19”,

do t’i gjeni në linkun:

https://e-albania.al/PopupBizneset/protokollet.html