INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Një staf specialistësh

Na kontaktoni
sherbimet-e-inspektoriatit

Denonco

+355 4 2368473

info@sli.gov.al

informacion-per-punemarresit-bizneset-qendra-perkujdesje

Për Punëmarrësit, Bizneset & Qëndra Përkujdesje

our-philosophy-is

Informacion mbi Inspektimin

Nëse doni të informoheni për Proçedurën e Inspektimit, Përbërjen e Grupit, Dokumentat që grupi duhet të paraqesë, Fushën e Inspektimit, Legjislacionin ku mbështetet Inspektimi si dhe Detyrat e Subjektit i cili kontrollohet, klikoni link-un përkatës!


Klikoni nëse keni pyetje

ankim-vendimi

Ankim Vendimi

KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Vëndi i shqyrtimit të
ankimit
Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
Oktapus Tiranë Drejtoria Qëndrore e
ISHPSHSH-së
05.03.2020 12:00

 

lajme-dhe-aktivitete

Interview with Mr. Arben Seferaj, General Director of State Labour and Social Issues Inspectorate, Albania.

In Albania, work accidents are among the top five causes of unnatural deaths. In 2019, there have been 131 accidents with 30 fatalities and 90 people injured; 10 people died in the (more…)

Operatorët ekonomikë duhet të ndërgjegjësohen mbi detyrimet që rrjedhin nga Kodi i Punës për të trajtuar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë punonjësit e tyre pavarësisht gjinisë apo karakteristikave të tjera, (more…)

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit nëpërmjet inspektorateve të punës të ballkanit perëndimor. Një takim i nivelit të lartë rajonal të (more…)

front-page

COVID-19

MASAT PARANDALUESE

TË NDERUAR PUNËDHËNËS

BASHKËPUNIMI ME JU ËSHTË SHUMË I RËNDËSISHËM PËR TË FRENUAR PËRHAPJEN E KORONAVIRUSIT TË RI!

 • RESPEKTONI MASAT E ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË SHËNDËTËSISË.
 • KRIJONI KUSHTE PUNE KONFORM RREGULLAVE DUKE RESPEKTUAR:
  • DIZINFEKTONI AMBJENTET E PUNËS
  • PAJISINI PUNËMARRËSIT ME MJETET MBROJTËSE, DIZINFEKTANTË
  • KRIJONI KUSHTE DUKE RESPEKTUAR DISTANCËN MES PUNËMARRËSVE
  • KRIJONI KUSHTET HIGJENO-SANITARE, UJË
  • TELEFONONI 127 PËR ÇDO DYSHIM
 • MOSRESPEKTIMI I RREGULLAVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË VIRUSIT, JU NGARKON ME PËRGJEGJËSI

TË NDERUAR PUNËMARRËS

 • RESPEKTONI MASAT E ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË SHËNDËTËSISË.
 • RUANI VETEN DHE TË TJERËT
 • TELEFONONI 127 PËR ÇDO DYSHIM
 • PËR RASTE TË MOS RESPEKTIMIT TË RREGULLAVE TË SIGURISË NDAJ COVID-19,