INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Një staf specialistësh

Na kontaktoni
sherbimet-e-inspektoriatit

Denonco

+355 4 2368473

info@sli.gov.al

informacion-per-punemarresit-bizneset-qendra-perkujdesje

Për Punëmarrësit, Bizneset & Qëndra Përkujdesje

our-philosophy-is

Informacion mbi Inspektimin

Nëse doni të informoheni për Proçedurën e Inspektimit, Përbërjen e Grupit, Dokumentat që grupi duhet të paraqesë, Fushën e Inspektimit, Legjislacionin ku mbështetet Inspektimi si dhe Detyrat e Subjektit i cili kontrollohet, klikoni link-un përkatës!


Klikoni nëse keni pyetje

ankim-vendimi

Ankim Vendimi

KALENDARI I SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE

Emër Subjekti Inspektuar nga Inspektorët e Punës së Degës Rajonale Data e shqyrtimit të ankimit Ora e shqyrtimit të ankimit
Llazi Risto Korçë 12.11.2019 12:00
BYLLIS Fier 12.11.2019 12:00

 

lajme-dhe-aktivitete

Operatorët ekonomikë duhet të ndërgjegjësohen mbi detyrimet që rrjedhin nga Kodi i Punës për të trajtuar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë punonjësit e tyre pavarësisht gjinisë apo karakteristikave të tjera, (more…)

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit nëpërmjet inspektorateve të punës të ballkanit perëndimor. Një takim i nivelit të lartë rajonal të (more…)

Kryeinspektori i Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, z. Arben Seferaj dhe Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive z.Gentian Sala, në datë 28.02.2019 nënshkruan, Memorandumin e Bashkëpunimit (more…)

front-page

Testo aktivitetin, për zbatimin e Ligjit!

Një shërbim i projektuar për të përmirësuar marrëdhënien me biznesin.

Kliko për MATRICËN