Lista e Institucioneve te perkujdesit shoqeror ne supervizionin e ISHPSHSH  SHkarko dokumentin
Promovimi i mplakjes aktive në vendin e punës

Prof. Johan Ilmarinen, JIC Ltd, Qendra Kërkimore e Gerontologjisë e Universitetit Jyväskylä, Instituti
Finlandez i Shëndetit në Punë (1970–2008). Shkarko dokumentin

Parandalimi i aksidenteve dhe i gjendjes së keqe shëndetësore tek pastruesit  (E fact 36)

Agjensia Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Shkarko dokumentin

Si të transmetohet informacioni mbi SSHP-në me efektivitet: rasti i substancave të rrezikshme  (E fact 44)

Agjensia Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.  Shkarko dokumentin


Untitled Document

SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike.FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.


LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin.