Ju lutemi, ndiqni lidhjen e mëposhtme për të kryer proceduren e vetdeklarimit online

pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.

 

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës  dhe Sherbimeve Shoqerore 

Shkarko dokumentin

Vini re :

Ne kuader te permiresimit te sherbimit dhe lehtesimit te procedurave ISHPSHSH

pranon formularet e plotesuar dhe ne forme elektronike ne adresat e meposhtme:

- Per subjektet e Qarkut Tirane :  deklarime.tirane@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Durres :  deklarime.durres@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Shkoder :  deklarime.shkoder@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Kukes :  deklarime.kukes@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Lezhe :  deklarime.lezhe@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Diber :  deklarime.diber@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Elbasan :  deklarime.elbasan@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Berat :  deklarime.berat@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Fier :  deklarime.fier@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Vlore :  deklarime.vlore@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Korce :  deklarime.korce@sli.gov.al

- Per subjektet e Qarkut Gjirokaster :  deklarime.gjirokaster@sli.gov.al

 

 

 

 


Untitled Document