Per ju punedhenes dhe ju punemarres-> Poster

Një grup posterash nga fushata sensibilizuese për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

  • Përdor gjithmonë pajisje mbrojtëse personale  OSH Poster 1
  • Ne rast aksidenti njoftoni Inspektoriatin e Punes OSH Poster 3
  • Ndalohet punesimi i femijeve nen 18 vjec pa autorizimin e Inspektoriatit te Punes OSH Poster Final 7
  • Napo. Siguri me një buzëqeshje Napo

Untitled Document