Kryeinspektori Dritan YLLI

Të nderuar miq,

Mirësevini në faqen e internetit të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore.

Inspektorati i punës në drejtimin tim, do të bëjë të gjitha përpjekjet për të ngritur reputacionin e institucionit tonë, i cili do të ofrojë, promovojë dhe do të zhvillojë, shërbime dhe punë kualitative, sipas standardeve ligjore.

Të vendosur për zbatimin me korrektësi të  dispozitave ligjore për kushtet e punës dhe mbrojtjen e punëmarrësve në ushtrimin e profesionit të tyre, dera e institucionit tonë do të jetë përherë e hapur për çdo punëmarrës  që mendon se i është shkelur e drejta që i jep ligji.

Bërja e vendeve të punës të sigurta dhe të shëndetshme është qëllimi ynë i përbashkët.

                                                     Sinqerisht

                                                     Dritan Ylli


Untitled Document

SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike.FORMULARI I DEKLARIMIT

Formulari i deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.Shkarkoje formularin.


LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin.