EU-OSHA u bën thirrje punëdhënësve dhe punonjësve, që t’a trajtojnë atë së bashku  Sot në Bruksel, Agjencia Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (EU-OSHA) nisi një fushatë dy vjeçare mbarë Europiane: “Vende pune të sh... më shumë