Në kuadër të një standardi të ri që Inspektorati i Punës, ka vendosur me përfaqësuesit e biznesit, ku do të prevalojë bashkëpunimi dhe komunikimi intensiv dhe jo penalizmi, si qëllim në vetvete, ne ftojmë të gjithë përfaqësues të punëdhënësve, por njëkohësisht edhe punëmarrësit të denoncojnë çdo rast të mosrespektimit të legjislacionit të punës si dhe të abuzimit me detyrën apo shkelje të etikës nga ana e inspektorëve të punës.

Ju garantojmë se çdo rast ankimimi do të trajtohet me seriozitetin maksimal dhe në respekt të plotë të kuadrit ligjor.

E-mail  : ankesa@sli.gov.al

Tel 042368466


Untitled Document