STATE LABOUR INSPECTORATE AND SOCIAL SERVICES

A specialist staff

Contact us
sherbimet-e-inspektoriatit

Denounce

+355 4 2368473

info@sli.gov.al

for-employees-businesses-residential-care-providers

For Employees, Businesses & Residential Care Providers

information-on-inspection

Information on Inspection

If you want to be informed about the Inspection Process, Group Composition, Documents that the group should submit, the Inspection Field, the Inspection Legislation, and the Tasks of the Subject that is being checked, click on the relevant link!


Click if you have questions

lajme-dhe-aktivitete

Interview with Mr. Arben Seferaj, General Director of State Labour and Social Issues Inspectorate, Albania.

In Albania, work accidents are among the top five causes of unnatural deaths. In 2019, there have been 131 accidents with 30 fatalities and 90 people injured; 10 people died in the (more…)

General Director of State Labour Inspectorate and Social Services, Mr. Arben Seferaj and the Commissioner for Protection from Discrimination Mr. Robert Gajda, signed today the Cooperation Agreement between two Institutions, (more…)

On January 14, 2019, at the premises of the Prime Minister’s Office, with the special attention of the Minister of State for the Protection of Entrepreneurship, Mrs. Sonila Qato, in the presence of entrepreneurs’ (more…)

front-page

COVID-19

MASAT PARANDALUESE

TË NDERUAR PUNËDHËNËS

BASHKËPUNIMI ME JU ËSHTË SHUMË I RËNDËSISHËM PËR TË FRENUAR PËRHAPJEN E KORONAVIRUSIT TË RI!

 • RESPEKTONI MASAT E ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË SHËNDËTËSISË.
 • KRIJONI KUSHTE PUNE KONFORM RREGULLAVE DUKE RESPEKTUAR:
  • DIZINFEKTONI AMBJENTET E PUNËS
  • PAJISINI PUNËMARRËSIT ME MJETET MBROJTËSE, DIZINFEKTANTË
  • KRIJONI KUSHTE DUKE RESPEKTUAR DISTANCËN MES PUNËMARRËSVE
  • KRIJONI KUSHTET HIGJENO-SANITARE, UJË
  • TELEFONONI 127 PËR ÇDO DYSHIM
 • MOSRESPEKTIMI I RREGULLAVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË VIRUSIT, JU NGARKON ME PËRGJEGJËSI

TË NDERUAR PUNËMARRËS

 • RESPEKTONI MASAT E ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË SHËNDËTËSISË.
 • RUANI VETEN DHE TË TJERËT
 • TELEFONONI 127 PËR ÇDO DYSHIM
 • PËR RASTE TË MOS RESPEKTIMIT TË RREGULLAVE TË SIGURISË NDAJ COVID-19,